1. Förhandsavtal

Ett förhandsavtal upprättas mellan dig och bostadsrättsföreningen när du bestämt dig för en bostadsrätt. Förhandsavtalet är bindande och bostadsföreningen lovar att upplåta just din bostadsrätt och du lovar att köpa den. Förhandsavtalet är baserat bl.a. På den ekonomiska kostnadskalkyl som bostadsrättsföreningen fått intygad av boverkets godkände intygsgivare. När bostadsrättsföreningen beslutar om byggstart gör du betalning av en handpenning om 10%.

2. Upplåtelseavtal

När tillträde närmar sig upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det är det slutliga avtalet avseende ditt köp av bostadsrätt och det är genom den du blir medlem i bostadsrättsföreningen.

3. Lägenhetsbesiktning

Innan du flyttar in görs en lägenhetsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. Dessutom, efter 2 år genomförs en till s.k. garantibesiktning för att se om brister uppkommit under garantitiden. Garantibrister åtgärdas utan kostnad.

4. Tillträde

I god tid innan tillträdet får du slutligt besked från bostadsrättsföreningen om tillträdesdag, dagen då du får tillträde till din bostadsrätt. Innan tillträdet betalar du in resterande del av insatsen.

5. Garantier för din trygghet

För att ge dig ytterligare trygghet finns följande garantier: Styrelseansvarsförsäkring, Byggherreansvarsförsäkring / entreprenadförsäkring och Inköpsgaranti, garanti att ev lägenheter där tillträde inte fullgörs förvärvas.